Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Detection of changing radiative forcing over the recent decades.

Od 2000-07-01 do 2003-12-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 820 200

Wkład UE:

EUR 820 200

Kraj koordynujący:

Denmark

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE
Denmark
Lyngbyvej 100
2100 KOEPENHAGEN
Denmark
See on map
Kontakt administracyjny: Peter THORSEN, (Sekretariatschef)
Tel.: +45-39157506
Faks: +45-39271080
Adres e-mail

Uczestnicy

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany
Bundesstra¯e 55
20146 HAMBURG
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Klaus HASSELMANN
Tel.: +49-40-41173236
Faks: +49-40-41173250
Adres e-mail
TEL AVIV UNIVERSITY
Israel
Ramat Aviv
69978 RAMAT - AVIV
Israel
See on map
Kontakt administracyjny: Shmuel ORENBUCH
Tel.: +97-23-6406250
Faks: +97-23-6409697
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę