Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Projekty i wyniki
  • Sustainable control of the horse chestnut leafminer, cameraria ohridella (lepidoptera, gracillariidae), a new invasive pest of aesculus hippocastanum in europe

Sustainable control of the horse chestnut leafminer, cameraria ohridella (lepidoptera, gracillariidae), a new invasive pest of aesculus hippocastanum in europe

Od 2001-01-01 do 2004-12-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 767 562

Wkład UE:

EUR 1 166 015

Kraj koordynujący:

Germany

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH
Germany
Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Albert BERGER
Tel.: +49-81-61713200
Faks: +49-81-61713191
Adres e-mail

Uczestnicy

CAB INTERNATIONAL
United Kingdom
Bakeham Lane
TW20 9TY EGHAM,SURREY
United Kingdom
See on map
Kontakt administracyjny: Matthew COCK
Tel.: +41-32-4214874
Faks: +41-32-4214871
Adres e-mail
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
France
Avenue de la Pomme de Pin
45166 OLIVET
France
See on map
Kontakt administracyjny: Dominique MITTEAULT
Tel.: +33-23-8417800
Faks: +33-23-8417879
Adres e-mail
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY - ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
Czech Republic
2,Flemingovo nam. 2
166 10 PRAHA 6
Czech Republic
See on map
Kontakt administracyjny: Antonin HOLY
Tel.: +42-02-20183333
Faks: +42-02-24310090
Adres e-mail
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF KAVALA
Greece
Proastio
661 00 DRAMA
Greece
Kontakt administracyjny: Filippos SOTIROPOULOS
Tel.: +51-24-5086
Faks: +51-24-5286
Adres e-mail
UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN
Austria
Gregor Mendel Strasse 33
WIEN
Austria
See on map
Kontakt administracyjny: Johann GLAUNINGER
Tel.: +43-14-76543371
Faks: +43-14-76543359
Adres e-mail
UNIVERSITY OF BERNE
Switzerland
Baltzerstrasse 3
3012 BERN
Switzerland
See on map
Kontakt administracyjny: Peter MUERNER
Tel.: +41-31-6318258
Faks: +41-31-6313939
Adres e-mail
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Italy
Via Giorgieri 10
34100 TRIESTE
Italy
Kontakt administracyjny: Pier Luigi NIMIS
Tel.: +39-04-06763885
Faks: +39-04-0568855
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę