Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

ACCESS TO HASYLAB

Project ID: HPRI-CT-1999-00040
Źródło dofinansowania

Hamburger synchrotronstrahlungslabor hasylab am deutschen elektronen-synchrotron desy

Od 2000-02-01 do 2003-01-31 | ACCESS TO HASYLAB Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 109 400

Wkład UE:

EUR 1 109 400

Kraj koordynujący:

Germany

System finansowania:

LFC - Access to Research Infrastructures

Cel

Koordynator

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany
Notkestrasse 85
22603 HAMBURG
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Gerhard MATERLIK
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę