Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

SATZ

Project ID: ICA4-CT-2002-10038
Źródło dofinansowania

Promoting sexual and reproductive health. school-based hiv/aids prevention in sub-saharan africa.

Od 2002-09-01 do 2006-02-28

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 309 996

Wkład UE:

EUR 1 309 996

Kraj koordynujący:

Norway

Topic(s):

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF BERGEN
Norway
12,Christiesgt 12
5015 BERGEN
Norway
See on map
Kontakt administracyjny: Kristen HAUGLAND
Tel.: +47-55584980
Faks: +47-55584991
Adres e-mail

Uczestnicy

KAROLINSKA INSTITUTE
Sweden
Norrbacka
171 76 STOCKHOLM
Sweden
See on map
Kontakt administracyjny: Bengt NORRVING
Tel.: +46-87-286563
MUHIMBILI UNIVERSITY COLLEGE OF HEALTH SCIENCES
Tanzania
United Nations Road, West Upanga
171 76 DAR ES SALAAM
Tanzania
See on map
Kontakt administracyjny: Jacob MTABAJI
Tel.: +25-52-22151596
Faks: +25-52-22151596
UNIVERSITY OF CAPE TOWN
South Africa
Groott Schuur Hospital, Observatory 7925
7700 CAPE TOWN
South Africa
See on map
Kontakt administracyjny: Piet BARNARD
Tel.: +27-21-6503865
Faks: +27-21-6897781
Adres e-mail
UNIVERSITY OF MAASTRICHT
Netherlands
P. Debyeplein 1
6200 MD MAASTRICHT
Netherlands
See on map
Kontakt administracyjny: Monique VAN THIENEN
Tel.: +31-43-3882408
UNIVERSITY OF OSLO
Norway
Sognsvannsveien 9 Domus Medica
0316 OSLO
Norway
See on map
Kontakt administracyjny: Toril JOHANSSON
Tel.: +47-22856398
Faks: +47-22854373
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę