Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP5

BCGNSE

Project ID: ICA4-CT-2002-10053
Źródło dofinansowania

Bcg vaccination and childhood morbidity and mortality : interventions with possible implications for immunisation policy in developing countries

Od 2002-10-01 do 2006-09-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 135 561

Wkład UE:

EUR 1 077 639

Kraj koordynujący:

Denmark

Topic(s):

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

STATENS SERUM INSTITUT
Denmark
5,ARTILLERIVEJ 5
2300 KOEPENHAGEN
Denmark
See on map

Uczestnicy

LABORATORIO NACIONAL DE SAUDE PUBLICO
Guinea-Bissau
Ministerio de Saude Publica
BISSAU
Guinea-Bissau
LEIDEN UNIVERSITY
Netherlands
Albinusdreef 2
2300 RC LEIDEN
Netherlands
See on map
MEDICAL RESEARCH COUNCIL
The Gambia
Faraja
BANJUL
The Gambia
See on map
PROJECTO DE SAUDE DE BANDIM
Guinea-Bissau
BISSAU
Guinea-Bissau
See on map
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę