Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

A prime boost strategy for immunotherapy of breast and ovarian cancer

Od 2002-12-01 do 2006-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 991 366

Wkład UE:

EUR 2 170 818

Kraj koordynujący:

United Kingdom

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

CANCER RESEARCH UK
United Kingdom
Lincoln's Inn Field 61
WC2A 3PX LONDON
United Kingdom
See on map
Kontakt administracyjny: John TOY

Uczestnicy

CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
United Kingdom
Dominion House, St-Bartholomew's Hospital, 59 Bart
EC1A 7BE LONDON
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Harpal KUMAR
FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH
Germany
52425 JUELICH
Germany
Kontakt administracyjny: Joachim TREUSCH
GOETEBORG UNIVERSITY
Sweden
9,Medicinaregatan 9
405 30 GOETEBORG
Sweden
See on map
Kontakt administracyjny: Margareta AHLQWIST
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Denmark
20,Noerre Allee 20
2200 KOEPENHAGEN
Denmark
Kontakt administracyjny: Bente HAGELUND
UNIVERSITY OF ROME "LA SAPIENZA"
Italy
Viale Regina Elena 324
00161 ROMA
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Mario PICCOLI
Faks: +35-92-9652326
UNIVERSITY OF UMEAA
Sweden
90187,Universitetsomradet, Naturvetarhuset
901 57 UMEAA
Sweden
Kontakt administracyjny: Asa NILSSON-LINDGREN
UNIVERSITY OF ZURICH
Switzerland
30,Gloriastrasse 30
8028 ZURICH
Switzerland
See on map
Kontakt administracyjny: Alexander BORBELY
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę