Skip to main content

Reverberating abrasive single use piezo electric driven device

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tarnik na rzecz minimalizacji złamań chirurgicznych

Wstawienie protezy biodra lub operacja przeszczepu stawu biodrowego stała się powszechnie stosowaną procedurą. Badacze finansowani przez UE dokonali postępów w ograniczeniu operacyjnych złamań i powikłań pooperacyjnych, potencjalnie przyczyniając się do poprawy jakości życia i jednocześnie zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Zdrowie

Przeszczep stawu biodrowego wymaga otwarcia górnej części kości udowej (femur) i wprowadzenia do pustego środka tak zwanej protezy biodrowej (sztucznego komponentu metalowego bądź ceramicznego), formując nowy staw wraz z miednicą. Procedura obecnie wymaga inwazyjnego otwarcia kości udowej przy użyciu młotka chirurgicznego, czego rezultatem są śródoperacyjne pęknięcia femoralne występujące u około 17% pacjentów i liczne powikłania operacyjne i pooperacyjne. Europejscy naukowcy, wspierani ze środków UE, zrealizowali projekt "Rewerberacja ściernego przyrządu piezoelektrycznego jednorazowego użytku" (Rasped), w ramach którego podjęli się stworzenia nowoczesnego narzędzia (wzorując się tarnikiem) do otwierania i usuwania tkanki kostnej, obniżającego napięcie w obrębie kości udowej w czasie operacji i jednocześnie pęknięcia femoralne. Badacze dokonali oceny optymalnej liczby cięć i kątów oraz przetestowali 3 różne typy geometrii zębów tnących, w wyniku czego powstało 10 modeli tarnika. Dalsze próby na 3 spośród 10 narzędzi pozwoliły zoptymalizować konstrukcję zespołu napędowego. W oparciu o powyższe działania opracowano, wyprodukowano i przetestowano ręczny przyrząd piezoelektryczny w dwóch konfiguracjach. Dalsze eksperymenty powinny doprowadzić do zwiększenia produkcji siły przyrządu i wytworzenia odpowiedniego nacisku tnącego. Ostateczna komercjalizacja wyników projektu Rasped powinna znacznie zmniejszyć śródoperacyjne pęknięcia femoralne i powikłania pooperacyjne u bardzo dużej populacji pacjentów poddawanych operacji przeszczepu stawu biodrowego. Poza oczywistym obniżeniem kosztów dla europejskiego systemu opieki zdrowotnej, korzyścią jest poprawa jakości życia wielu osób. Dodatkowo, szereg opracowanych technologii ma potencjalne zastosowanie w innych sytuacjach, zarówno w branży stomatologicznej, jak i w górnictwie. Projekt Rasped znacznie przyczynił się do rozwoju technologii tnących wykorzystywanych do cięcia o niskiej intensywności i usuwania materiału, co może przynieść duże korzyści wielu branżom i gospodarce europejskiej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

9 Października 2020