Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERCH

Project ID: 510181
Źródło dofinansowania

European Network of Research Councils in the Humanities

Od 2003-12-01 do 2004-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 232 320

Wkład UE:

EUR 168 120

Kraj koordynujący:

Denmark

Cel

Koordynator

DANISH RESEARCH AGENCY
Denmark
Randersgade 60, 1
COPENHAGEN
Denmark
Kontakt administracyjny: Grete Madsen KLADAKIS
Tel.: +45-35446319
Faks: +45-35446204
Adres e-mail

Uczestnicy

IRISH RESEARCH COUNCIL FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ireland
Brooklawn House, Shelbourne Road, Ballsbridge
DUBLIN
Ireland
See on map
Kontakt administracyjny: Marc Daniel CABALL
Tel.: +353-16603652
Faks: +353-16603728
Adres e-mail
NETHERLANDS ORGANISATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH
Netherlands
Laan van Nieuw Oost Indie 300
DEN HAAG
Netherlands
Kontakt administracyjny: Anna Maria BOS
Tel.: +31-703440825
Faks: +31-703471623
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę