Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

European Conference on Mathematical and Theoretical Biology 2005

Od 2005-04-01 do 2006-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 155 157

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-4See other projects for this call

System finansowania:

LCF - Marie Curie actions-Large conferences

Cel

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN
Germany
Mommsenstrasse 13
DRESDEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Andreas DEUTSCH, (Head - Innovative Methods of Computing)
Tel.: +49-351-46331943
Faks: +49-351-46337773
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę