Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Central simple algebras and Galois cohomology

Od 2004-03-01 do 2005-02-28

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 72 599

Wkład UE:

EUR 72 599

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-5See other projects for this call

System finansowania:

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Cel

Koordynator

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, ALFRED RENYI INSTITUTE OF MATHEMATICS
Hungary
Reáltanoda utca 13-15
BUDAPEST
Hungary
Kontakt administracyjny: Tamás SZAMUELY
Tel.: +36-14838347
Faks: +36-14838333
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę