Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Studies on distribution and variability of water vapour concentrations on base of remote sensing and in-situ data

Od 2004-11-01 do 2005-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 75 712

Wkład UE:

EUR 75 712

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-5See other projects for this call

System finansowania:

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET BREMEN
Germany
Bibliothekstrasse 1
BREMEN
Germany
Kontakt administracyjny: Stefan Alexander BUEHLER
Tel.: +49-4212184417
Faks: +49-4212184555
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę