Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Self-organized formation of atomic-size magnetic nano-wires

Od 2005-02-01 do 2006-01-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 47 766

Wkład UE:

EUR 47 766

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-5See other projects for this call

System finansowania:

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Cel

Koordynator

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN - NÜRNBERG
Germany
Schlossplatz 4
ERLANGEN
Germany
Kontakt administracyjny: Lutz HAMMER
Tel.: +91-31-8528404
Faks: +91-31-8528400
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę