Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

European Symposium on Computer Aided Process Engineering (14th Edition)

Od 2004-03-01 do 2005-02-28

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 49 555

Wkład UE:

EUR 49 555

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-4See other projects for this call

System finansowania:

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Cel

Koordynator

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
Portugal
Avenida Rovisco Pais 1
LISBOA
Portugal
Kontakt administracyjny: Ana BARBOSA-PóVOA
Tel.: +351-218419014
Faks: +351-218417979
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę