Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

GRID computer station for handling and analysing compact muon solenoid data at RIPNP, Budapest

Od 2004-07-01 do 2008-06-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 401 418

Wkład UE:

EUR 401 418

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-3See other projects for this call

System finansowania:

TOK - Marie Curie actions-Transfer of Knowledge

Cel

Koordynator

MTA KFKI RESZECSKE- ES MAGFIZIKAI KUTATOINTEZET
Hungary
Konkoly Thege Miklos ut 29-33
BUDAPEST
Hungary
Kontakt administracyjny: Dezso HORVATH
Tel.: +36-13922222/
Faks: +36-13922598
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę