Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Brain imaging of human errors

Od 2004-10-01 do 2008-09-30 | HUMANERRORS Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 238 251

Wkład UE:

EUR 183 284

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-3See other projects for this call

System finansowania:

TOK - Marie Curie actions-Transfer of Knowledge

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

UNIVERSITY OF PLYMOUTH
United Kingdom
Drake Circus
PLYMOUTH, DEVON
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Chris HARRIS
Tel.: +44-1752-233150
Faks: +44-1752-233349
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę