Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Projekty i wyniki
  • Dynamical behaviors and bifurcations in noninvertible maps of the plane and of the space, specially in piecewise linear models applied to physics, economics, social sciences and engineering

Dynamical behaviors and bifurcations in noninvertible maps of the plane and of the space, specially in piecewise linear models applied to physics, economics, social sciences and engineering

Od 2004-07-01 do 2005-06-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 98 137

Wkład UE:

EUR 98 137

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-7See other projects for this call

System finansowania:

IIF - Marie Curie actions-Incoming International Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"
Italy
Via Saffi 2
URBINO
Italy
Kontakt administracyjny: Laura GARDINI
Tel.: +39-0722305568
Faks: +39-0722305547
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę