Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Consolidation and deconsolidation of democracy in the transition societies of Central and Eastern Europe

Od 2004-07-01 do 2008-06-30 | DEMOCRACY Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 550 549

Wkład UE:

EUR 469 228

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-3See other projects for this call

System finansowania:

TOK - Marie Curie actions-Transfer of Knowledge

Cel

Koordynator

HANNAH-ARENDT-INSTITUT FUER TOTALITARISMUSFORSCHUNG E.V.AN DER TU DRESDEN
Germany
Mommsenstrassen, 19
DREDEN
Germany
Kontakt administracyjny: Uwe BACKES
Tel.: +49-351-463-31654
Faks: +49-351-463-36079
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę