Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Calculational tools and methods for physics at large hadron collider

Od 2004-07-01 do 2008-06-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 223 336

Wkład UE:

EUR 723 765

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-3See other projects for this call

System finansowania:

TOK - Marie Curie actions-Transfer of Knowledge

Cel

Koordynator

INSTYTUT FIZYKI JADROWEJ IM. HENRIKA NIEWODNICZANSKIEGO - POLSKA AKADEMIA NAUK
Poland
Ul. Radzikowskiego 152
KRAKOW
Poland
Kontakt administracyjny: Stanislaw JADACH
Tel.: +48-126628155
Adres e-mail

Uczestnicy

EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
Switzerland
Route de Meyrin
GENEVA 23
Switzerland
Kontakt administracyjny: Dieter SCHLATTER
Tel.: +41-227672336
Faks: +41-227676555
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę