Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOLARSAFEWATER

Project ID: 510603
Źródło dofinansowania

Emerging technologies to address water treatment in developing countries

Od 2004-09-01 do 2005-11-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 147 125

Wkład UE:

EUR 84 249

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1See other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS
Spain
Avenida Complutense 22
MADRID
Spain
Kontakt administracyjny: Julian BLANCO GALVEZ, (Head of Research Team)
Tel.: +34-950 387939
Faks: +34-950 365015
Adres e-mail

Uczestnicy

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
Argentina
Avda. del Libertador 8250
BUENOS AIRES
Argentina
Kontakt administracyjny: Miguel Ángel BLESA
Tel.: +54-11-67727161
Faks: +54-11-67727886
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę