Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERA-GENDER

Project ID: 510295
Źródło dofinansowania

Women in science: mainstreaming gender equality in the european research area

Od 2003-09-01 do 2004-02-29

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 39 855

Wkład UE:

EUR 39 855

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-SCIENCEANDSOCIETY-1See other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE
Italy
Via Ostiense 234
ROMA
Italy
Kontakt administracyjny: Francesca CANTÙ
Tel.: +39-0654577518
Faks: +39-0654577490
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę