Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

EU-Presidency Conference Braingain, the Instruments

Od 2004-03-26 do 2005-03-25

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 202 603

Wkład UE:

EUR 82 442

Kraj koordynujący:

Netherlands

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE
Netherlands
Rijnstraat 50
DEN HAAG
Netherlands
Kontakt administracyjny: Yvonne SCHAAP
Tel.: +31-704123401
Faks: +31-704122080
Adres e-mail

Uczestnicy

STICHTINGNUFFIC, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING IN HET HOGER ONDERWIJS EN ONDERZOEK
Netherlands
Kortenaerkade 11
DEN HAAG
Netherlands
Kontakt administracyjny: Dorrit VAN DALEN
Tel.: +31-704260260
Faks: +31-704260399
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę