Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GSOMEN

Project ID: 1594
Źródło dofinansowania

Growth and Supra-Organization of Transition and Noble Metal Nanoclusters

Od 2004-10-01 do 2007-09-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 739 340

Wkład UE:

EUR 2 000 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-NMP-1See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Italy
Piazzale Aldo Moro, 7
ROMA
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Alessandro FORTUNELLI, (Primo Ricercatore)
Tel.: +39-050-315-2447
Faks: +39-050-315-2442
Adres e-mail

Uczestnicy

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA
Italy
corso Perrone, 24
GENOVA
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Sergio VALERI
Tel.: +39-0592055272
Faks: +39-0592056668
Adres e-mail
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France
3, Rue Michel Ange
PARIS
France
See on map
Kontakt administracyjny: Claude HENRY
Tel.: +33-6-62922832
Faks: +33-4-91418916
Adres e-mail
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)
Italy
Piazzale Aldo Moro, 7
ROMA
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Sergio VALERI
Tel.: +39-0592055272
Faks: +39-0592056668
Adres e-mail
COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE
France
31-33, rue de la Fédération
PARIS
France
See on map
Kontakt administracyjny: Gilles RENAUD
Tel.: +33-4-38783558
Faks: +33-4-38785138
Adres e-mail
MAX-PLANCK-GESELLSHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSHAFTEN
Germany
Hofgartenstrasse 8
MUNICH
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Hans-joachim FREUND
Tel.: +49-30-84134100
Faks: +49-30-84134101
Adres e-mail
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
Germany
Arcisstrasse 21
MÜNCHEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Ulrich HEIZ
Tel.: +49-8928913391
Faks: +49-8928913389
Adres e-mail
UNIVERSITÄT GRAZ
Austria
Universitätsplatz 3
GRAZ
Austria
Kontakt administracyjny: Falko P. NETZER
Tel.: +43-316-3805189
Faks: +43-316-3809816
Adres e-mail
UNIVERSITÄT ULM
Germany
Grüner Hof 5c
ULM
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Ulrich HEIZ
Tel.: +49-731-5025455
Faks: +49-731-5025452
Adres e-mail
UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE
France
4, Place Jussieu
PARIS
France
See on map
Kontakt administracyjny: Marie-paule PILENI
Tel.: +33-1-44272515
Faks: +33-144272516
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę