Skip to main content

Manufacturing Visions - Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przemiana procesu produkcji

Zaawansowane technologicznie innowacje, wydajniejsze łańcuchy dostaw, wzmocniona interakcja z użytkownikiem i wyrafinowany plan rozwoju produktów pomogą zapoczątkować nową epokę w europejskim sektorze wytwórczym.

Technologie przemysłowe

Przyszłość produkcji w Europie może być zagrożona przez tańszą siłę roboczą i zagraniczną konkurencję, zwłaszcza z Azji. Sprawia to, że Europa musi się różnicować oraz walczyć o zachowanie czołowej pozycji. Finansowany przez UE projekt "Wizje produkcyjne – łączenie różnych perspektyw w ogólnoeuropejskim horyzoncie" (ManVis) miał na celu zwiększenie konkurencyjności sektora poprzez stworzenie lepszych polityk integrujących wiedzę ekspertów w dziedzinie europejskiej produkcji. W ramach 22 warsztatów oraz intensywnych badań zespół projektu opracował ważne wnioski i zalecenia, które pomogą wyrazić i rozwinąć wizję przyszłości w tym sektorze. Wyciągnięte wnioski dotyczyły technologii produkcyjnych, łańcucha dostaw, logistyki, strategii, warunków pracy i zarządzania. W ramach projektu ManVis odkryto, że konkurencja w zakresie kosztów pracy spowoduje spadek produkcji poza UE i migrację produkcji do UE. Podkreślono szanse w zakresie ekologicznego, zrównoważonego wytwórstwa, zaawansowanej technologicznie produkcji, a także zaawansowanych systemów produktowych i usługowych. Projekt przewidywał również dominację najlepszych praktyk UE w dziedzinie produkcji, interakcji z użytkownikiem, rozwoju produktów, łańcuchów dostaw i logistyki. Realizacja takiej wizji wymaga opracowania prawdziwie zaawansowanej technologicznie produkcji, konkurencji z użyciem innowacyjnych systemów firm, przedefiniowania potrzeb na rynkach wiodących oraz wsparcia przedsiębiorstw i sektorów opartych na wiedzy. Wymaga ona także utrzymania europejskiej jedności gospodarczej zgodnej z tymi zaleceniami. Projekt ManVis skutecznie zintegrował europejskie finansowanie badań nad produkcją z długoterminowym planowaniem sektora. Poszerzył on debatę na temat Platformy Technologicznej Przyszłych Technologii Wytwórczych (ManuFuture) oraz wprowadził nowe pomysły, które mogą potencjalnie zapewnić konkurencyjność przemysłu w nadchodzących dziesięcioleciach. Zalecenia, a także zmiany, jakie mogą one wnieść, przyniosą korzyści przemysłowi, rządom oraz innym zainteresowanym stronom.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania