Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CENTRAL LOCO

Project ID: 15914
Źródło dofinansowania

Central European Network for Logistics Competence

Od 2005-06-01 do 2007-05-31 | CENTRAL LOCO Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 80 000

Wkład UE:

EUR 80 000

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

CALL-NOT-ACTIVESee other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA
Poland
Estkowskiego 6
POZNAN
Poland
Kontakt administracyjny: Maciej R. TUMASZ, (Project Manager)
Tel.: +48-618504935
Faks: +48-618526376
Adres e-mail

Uczestnicy

CENTRUM DOPRAVNIHO VYZKUMU
Czech Republic
Lisenska 33a
BRNO
Czech Republic
Kontakt administracyjny: Ivan FENCL
Tel.: +420-548423740
Faks: +420-548423712
Adres e-mail
KOEZLEKEDESTUDOMANYI INTEZET KOEZHASZNU TARSASAG - INSTITUTE FOR TRANSPORT SCIENCES
Hungary
Than Karoly u. 3-5
107 BUDAPEST
Hungary
Kontakt administracyjny: Janos BERENYI
Tel.: +36-13715890
Faks: +36-12055889
Adres e-mail
VYSKUMNY USTAV DOPRAVNY - TRANSPORT RESEARCH INSTITUTE
Slovakia
Vel'ky diel 3323'
ZILINA
Slovakia
Kontakt administracyjny: Stanislav BELES
Tel.: +421-415652923
Faks: +421-415652883
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę