Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ETRA.CC

Project ID: 15791
Źródło dofinansowania

Empowering Transport Research with the Special Focus on the New Accession States and the Candidate Countries

Od 2005-10-01 do 2007-09-30 | ETRA.CC Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 219 555

Wkład UE:

EUR 199 920

Kraj koordynujący:

Slovakia

Cel

Koordynator

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE
Slovakia
Univerzitna 8215/1
ZILINA
Slovakia
Kontakt administracyjny: Karel KOVARIK, (Vice-director CETRA)
Tel.: +421-415135750
Faks: +421-417233502
Adres e-mail

Uczestnicy

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - AUSTRIAN MOBILITY RESEARCH FGM-AMOR GEMEINN. GMBH
Austria
Schoenaugasse 8a
GRAZ
Austria
See on map
Kontakt administracyjny: Gerfried CEBRAT
Tel.: +43-0316810451-35
Faks: +43-0316810451-75
Adres e-mail
TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
Germany
Helmholtzstr. 10
DRESDEN
Germany
Kontakt administracyjny: Ulrike STOPKA
Tel.: +49-351-46336820
Faks: +49-351-46336854
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę