Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Assessment of environmental risk for use of radioactively contaminated industrial tailings

Od 2004-04-01 do 2007-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 070 000

Wkład UE:

EUR 1 000 000

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-INCO-WBC-1See other projects for this call

System finansowania:

IP - Integrated Project

Cel

Koordynator

INTERNATIONAL BUREAU FOR ENVIRONMENTAL STUDIES
Belgium
Audrey Hepburn street, 9/13
BRUSSELS
Belgium
Kontakt administracyjny: Jean KLERKX, (President)
Tel.: +32-27677409
Faks: +32-23064853
Adres e-mail

Uczestnicy

"FR?D?RIC JOLIOT-CURIE" NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE
Hungary
Anna u. 5
101 BUDAPEST
Hungary
See on map
Kontakt administracyjny: Pavel SZERBIN
Tel.: +36-14822000
Faks: +36-14822018
Adres e-mail
DEPARTMENT OF RADIOBIOLOGY AND BIOPHYSICS, VETERINARY FACULTY, UNIVERSITY OF SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Zmaja od Bosne 90
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina
Kontakt administracyjny: Lejla SARACEVIC
Tel.: +387-33658301
Faks: +387-33658301
Adres e-mail
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, UNIVERSIT? DI ROMA "LA SAPIENZA"
Italy
P.le Aldo Moro 5
ROME
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Salvatore LOMBARDI
Tel.: +39-0649914919
Faks: +39-0649914919
Adres e-mail
GEOPHYSICAL CENTER
Albania
Blloku: Vasil SHANTO
TIRANA
Albania
Kontakt administracyjny: Safet DOGJANI
Tel.: +355-4373228
Faks: +355-4373228
Adres e-mail
INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH & OCCUPATIONAL HEALTH
Croatia
Ksaverska cesta 2
291 ZAGREB
Croatia
Kontakt administracyjny: Jadranka KOVAC
Tel.: +385-14673188
Faks: +385-14673303
Adres e-mail
INSTITUTE FOR NUCLEAR SCIENCES "VINCA"
YU
MIKE ALASA 12-14
522 BEOGRAD
YU
Kontakt administracyjny: Zora S. ZUNIC
Tel.: +381-112458222367
Faks: +381-113442420
Adres e-mail
UNITED INSTITUTE OF GEOLOGY, GEOPHYSICS AND MINERALOGY, SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Russia
Prospect Akademika Koptyuga, 3
NOVOSIBIRSK
Russia
Kontakt administracyjny: Vsevolod GAVSHIN
Tel.: +7-3832332307
Faks: +7-3832332792
Adres e-mail
ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.D
Slovenia
BOHORICEVA ULICA 22A
LJUBLJANA
Slovenia
Kontakt administracyjny: Peter JOVANOVIC
Tel.: +386-14320253
Faks: +386-12312562
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę