Skip to main content

ADVANCED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SHIP DESIGN, OPERATION AND TRAINING

Article Category

Article available in the folowing languages:

O krok przed falami

Innowacyjne, zaawansowane technologicznie systemy ostrzegają załogę okrętu o możliwym wypadku, dając możliwość zapobieżenia katastrofie.

Technologie przemysłowe

Statki dalekomorskie często znajdują się w sytuacjach niebezpiecznych, ale na szczęście nowe systemy bezpieczeństwa pozwalają uniknąć zagrożenia. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Zaawansowany system wspierania decyzji do projektowania statków, obsługi i szkolenia" (ADOPT) było zminimalizowanie liczby wypadów dzięki nowemu, działającemu w czasie rzeczywistym systemie wspierania decyzji (DSS). Nowy system obejmuje trzy tryby – tryb projektowania/biurowy, tryb szkoleniowy i tryb obsługi. Inaczej mówiąc, system pomaga w fazie projektowania statków, w szkoleniu załogi w zakresie sytuacji niebezpiecznych oraz w podejmowaniu decyzji podczas obsługi statku w takich sytuacjach. W tym celu system łączy się z kilkoma różnymi źródłami danych oraz platformami sprzętowymi i oprogramowaniowymi. W uproszczeniu, system wykorzystuje zaawansowane informacje zewnętrzne do generowania odpowiednich ostrzeżeń pomagających załodze podejmować decyzje. Obliczając parametry takie jak wysokość fali, prędkość statku, kąt kontaktu, kołysanie boczne itp., system generuje zalecenia oparte na zaawansowanych technologicznie danych. W ramach projektu przeprowadzono m.in. symulacje liczbowe, zebrano dane dotyczące statków, opracowano interfejs człowiek-maszyna oraz dokonano integracji komponentów i walidacji całego systemu. Głównym celem było uzyskanie funkcjonalności wspomagania decyzji, oferującej załodze kluczowe informacje, do których w przeciwnym razie nie miałaby dostępu. Nowy prototypowy system jest znacznie więcej niż tylko pokładowym pakietem sprzętowo-oprogramowaniowym. Sprawności systemu ADOPT dowiedziono, testując jego prototyp w środowisku symulowanym, choć przed ostatecznym wdrożeniem pokładowym potrzebne są dalsze udoskonalenia, jeśli chodzi o czas reakcji. Nowe technologie komputerowe i badania powinny ułatwić realizację stworzonej koncepcji, będącej całkowicie nowym i bardziej skutecznym sposobem przeciwdziałania zagrożeniom na morzu. Ten obiecujący system nie tylko zwiększa bezpieczeństwo statków i przewożonych towarów, ale także chroni życie ludzkie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania