Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WS-DIAMOND

Project ID: 516933
Źródło dofinansowania

Web Services - DIAgnosability, MONitoring and Diagnosis

Od 2005-09-14

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 186 705

Wkład UE:

EUR 1 492 984

Kraj koordynujący:

Italy

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
Italy
Corso Svizzera 185
10149 TORINO
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Luca CONSOLE
Tel.: +39-011-6706705
Faks: +39-011-751603
Adres e-mail

Uczestnicy

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France
Avenue du Colonel Roche, 7
31077 TOULOUSE
France
See on map
Kontakt administracyjny: Khalil DRIRA
POLITECNICO DI MILANO
Italy
Piazza Leonardo da Vinci 32
MILANO
Italy
See on map
Kontakt administracyjny: Barbara PERNICI
UNIVERSITAET KLAGENFURT
Austria
Austria
See on map
Kontakt administracyjny: Gerhard FRIEDRICH
UNIVERSITE DE RENNES 1
France
Campus universitaire de Beaulieu
35042 RENNES
France
Kontakt administracyjny: Marie Odile CORDIER
UNIVERSITE PARIS-SUD
France
Rue Georges Clemenceau 15
91405 ORSAY
France
See on map
Kontakt administracyjny: Philippe DAGUE
VERENIGING VOOR CHRISTELIJK WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Netherlands
Boelelaan 1081a
1081HV AMSTERDAM
Netherlands
See on map
Kontakt administracyjny: Frank VAN HARMELEN
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę