Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

European - South Africa science and technology advancement programme

Od 2005-11-01 do 2007-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 748 853

Wkład UE:

EUR 338 325

Kraj koordynujący:

South Africa

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-TC-SSA-GENERALSee other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
South Africa
Meiring Naude Road, Brummeria
PRETORIA
South Africa
Kontakt administracyjny: Cristina PINTO, (Operations Manager)
Tel.: +27-11-605-2607
Faks: +27-11-608-3020
Adres e-mail

Uczestnicy

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
South Africa
Schoeman Street 188
PRETORIA
South Africa
Kontakt administracyjny: Neville ARENDSE
Tel.: +27-128414373
Faks: +27-866810015
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę