Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CATT

Project ID: 28293
Źródło dofinansowania

Co-operation and Technology Transfer on long-term radioactive waste management for Member States with small nuclear programmes

Od 2006-01-01 do 2007-06-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 246 894

Wkład UE:

EUR 210 099

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

EURATOMCALLOPENSee other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

UNITED KINGDOM NIREX LTD
United Kingdom
Curie Avenue
HARWELL - DIDCOT - CHILTON
United Kingdom
Kontakt administracyjny: John MATHIESON
Tel.: +44-1235-825606
Faks: +44-1235-825469
Adres e-mail

Uczestnicy

AGENCIJA ZA RADIOAKTIVINE ODPADKE
Slovenia
Parmova 53
LJUBLIJANA
Slovenia
Kontakt administracyjny: Irena MELE
Tel.: +386-12363200
Faks: +386-12363230
Adres e-mail
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE
Belgium
Rue de la Loi 200
BRUSSELS
Belgium
Kontakt administracyjny: Karl-Fredrik NILSSON, (Action Leader)
Tel.: +31-224565420
Faks: +31-224565621
Adres e-mail
DBE TECHNOLOGY GMBH
Germany
Eschenstrasse 55
PEINE
Germany
Kontakt administracyjny: Enrique BIURRUN
Tel.: +49-5171-431523
Faks: +49-5171-431218
Adres e-mail
SKB INTERNATIONAL CONSULTANTS AKTIEBOLAG
Sweden
Brahegatan 47
STOCKHOLM
Sweden
Kontakt administracyjny: Hans JOHANSSON
Tel.: +46-84598410
Faks: +46-86615734
Adres e-mail
THE STATE ENTERPRISE RADIOACTIVE WASTE
Bulgaria
Blvd. James Bourchier 51
SOFIA
Bulgaria
Kontakt administracyjny: Milena Zdravkova CHRISTOSKOVA
Tel.: +359-2-9624834
Faks: +359-29625078
Adres e-mail
VALSTYBES IMONE RADIOAKTY VIUJU ATLIEKU TVARKYMO AGENTURA
Lithuania
Algirdo 31
VILNIUS
Lithuania
Kontakt administracyjny: Stasys MOTIEJUNAS
Tel.: +370-2233139
Faks: +370-2233141
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę