Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANSLEARN

Project ID: 28663
Źródło dofinansowania

Transnational Learning through Local Experimenting - The creation of Dynamic Complementarities between Economy and Society

Od 2006-04-01 do 2009-03-31 | TRANSLEARN Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 403 254

Wkład UE:

EUR 811 703

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-CITIZENS-5See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION)
Finland
Otakaari 1
11000 AALTO
Finland
Kontakt administracyjny: LILJA
Tel.: +358-9-4313-8446
Faks: +358-9-4313-8777
Adres e-mail

Uczestnicy

HANDELSHOEJSKOLEN I KOEBENHAVN
Denmark
Solberg Plads 3
FREDERIKSBERG
Denmark
Kontakt administracyjny: Peer Hull KRISTENSEN
Tel.: +45-38153585
Faks: +45-38153555
Adres e-mail
BI NORWEGIAN SCHOOL OF MANAGEMENT
Norway
Nydalsveien 37
OSLO
Norway
Kontakt administracyjny: Eli MOEN
Tel.: +47-46410588
Faks: +47-46410581
Adres e-mail
STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR STUDIER AV FORSKNING OG UTDANNING SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNIG NIFU STEP
Norway
Wergelandsveien 7
OSLO
Norway
Kontakt administracyjny: Aage MARIUSSEN
Tel.: +47-22595100
Faks: +47-22868049
Adres e-mail
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET
Sweden
Porsön
LULEÅ
Sweden
Kontakt administracyjny: Christer PETERSON
Tel.: +46-910585708
Faks: +46-910585399
Adres e-mail
UNIVERZA V LJUBLJANI
Slovenia
Kongresni trg 12
362 LJUBLJANA
Slovenia
See on map
Kontakt administracyjny: Marko Jaklic MARKO JAKLIC
Tel.: +386-15892401
Faks: +386-15892698
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę