Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

YSC 2003 - BUDAPEST

Project ID: 980001
Źródło dofinansowania

15th European young scientists contest - Budapest 20-26 september 2003

Od 2003-02-17 do 2004-10-16

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 515 632

Wkład UE:

EUR 386 724

Kraj koordynujący:

Hungary

Zaproszenie do składania wniosków:

EC-INTERNAL-1See other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

HUNGARIAN ASSOCIATION FOR INNOVATION
Hungary
Lajos 103
BUDAPEST
Hungary
Kontakt administracyjny: Antos LASZLO
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę