Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Process optimisation and fouling control in membrane bioreactors for wastewater and drinking water treatment

Od 2006-01-01 do 2009-12-31 | MBR-TRAIN Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 2 047 784

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-MOBILITY-2See other projects for this call

System finansowania:

EST - Marie Curie actions-Early-stage Training

Cel

Koordynator

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
Germany
Templergraben 55
AACHEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Thomas MELIN, (Professor)
Tel.: +49-2418095470
Faks: +49-2418092252
Adres e-mail

Uczestnicy

ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Italy
Via Reno 1
ROMA
Italy
Kontakt administracyjny: Alfieri POLLICE
Tel.: +39-0805820511
Faks: +39-0805313365
Adres e-mail
AQUAFIN N.V.
Belgium
Dijkstraat 8
AARTSELAAR
Belgium
Kontakt administracyjny: Chris THOEYE
Tel.: +32-34504072
Faks: +32-34504444
Adres e-mail
CRANFIELD UNIVERSITY
United Kingdom
Cranfield
BEDFORDSHIRE
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Simon JUDD
Tel.: +44-01234754173
Faks: +44-01234751671
Adres e-mail
KOMPETENZZENTRUM WASSER BERLIN GGMBH
Germany
Cicerostr. 24
BERLIN
Germany
Kontakt administracyjny: Boris LESJEAN, (Project Manager)
Tel.: +49-30-536-538-06
Faks: + 49-30-536-538-88
Adres e-mail
GHENT UNIVERSITY
Belgium
Coupure Links 653
GENT
Belgium
Kontakt administracyjny: Peter VANROLLEGHEM
Tel.: +32-92645932
Faks: +32-92646220
Adres e-mail
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Czech Republic
Antoninska 1
BRNO
Czech Republic
Kontakt administracyjny: Petr HLAVINEK
Tel.: +420-541147733
Faks: +420-541147728
POLITECNICO DI MILANO
Italy
Piazza L. da Vinci 32
MILAN
Italy
Kontakt administracyjny: Francesca MALPEI
Tel.: +39-0223996434
Faks: +39-0223996499
RWE THAMES WATER PLC
United Kingdom
Clearwater Court, Vastern Road
READING
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Anthony RACHWAL
Tel.: +44-1189236280
Faks: +44-1189236402
Adres e-mail
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Netherlands
Julianalaan 134
DELFT
Netherlands
Kontakt administracyjny: Jaap H.J.M. VAN DER GRAAF
Tel.: +31-570-697659
Faks: +31-570-697344
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę