Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

WAter CYcle on Mars

Od 2005-12-01 do 2007-11-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 163 530

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-MOBILITY-6See other projects for this call

System finansowania:

OIF - Marie Curie actions-Outgoing International Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITÉ PARIS-SUD
France
15 rue Georges Clemenceau
ORSAY
France
Kontakt administracyjny: Nicolas MANGOLD
Tel.: +33-169156152
Faks: +33-169156152
Adres e-mail

Uczestnicy

SMITHSONIAN INSTITUTION
United States
National Air and Space Museum, Romm 3776
WASHINGTON, DC
United States
Kontakt administracyjny: Robert, A. CRADDOCK
Tel.: +20-2633-2470
Faks: +20-27862566
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę