Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Three industrial chemical research projects in: biocatalysis, reaction state modelling and electronic noses process control

Od 2004-04-01 do 2008-03-31 | ABENCA Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 582 333

Wkład UE:

EUR 582 333

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-3See other projects for this call

System finansowania:

TOK - Marie Curie actions-Transfer of Knowledge

Cel

Koordynator

AKZO NOBEL CHEMICALS BV
Netherlands
Velperweg 76
ARNHEM
Netherlands
Kontakt administracyjny: Van Gemert ROBERT
Tel.: +31-26-366-5753
Faks: +31-26-366-5871
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę