Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMIL

Project ID: 033841
Źródło dofinansowania

Emergence In the Loop: simulating the two way dynamics of norm innovation

Od 2006-09-01 do 2009-08-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 076 820

Wkład UE:

EUR 1 535 000

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Kontakt administracyjny: CONTE, ROSARIA
Tel.: +39-064-45953
Faks: +39-064-45952
Adres e-mail

Uczestnicy

AITIA INTERNATIONAL INFORMATIKAI ZARTKORUEN MUKODO RT
Hungary
JABLONKA UTCA 52
1037 BUDAPEST
Hungary
See on map
THE MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
United Kingdom
All Saints Building Oxford Road
MANCHESTER
United Kingdom
See on map
THE UNIVERSITY OF SURREY
United Kingdom
GU2 7XH GUILDFORD
United Kingdom
See on map
UNIVERSITAET BAYREUTH
Germany
UNIVERSITAETSSTRASSE 30
95447 BAYREUTH
Germany
See on map
UNIVERSITAET KOBLENZ-LANDAU
Germany
ISAAC-FULDA-ALLEE 3
55124 MAINZ
Germany
See on map
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę