Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MAGDOT

Project ID: 016447
Źródło dofinansowania

Bridging Atomistic to Continuum - Multiscale Investigation of Self-Assembling Magnetic Dots during Epitaxil Growth

Od 2006-01-01 do 2008-12-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 261 657

Wkład UE:

EUR 800 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-NMP-NSF-1See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

STIFTUNG CAESAR - CENTER OF ADVANCED EUROPEAN STUDIES AND RESEARCH
Germany
Ludwig-Erhard-Allee 2
BONN
Germany
Kontakt administracyjny: Axel VOIGT
Tel.: +49-228-9656236
Faks: +49-228-9656187
Adres e-mail

Uczestnicy

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France
3, Rue Michel-Ange
PARIS
France
See on map
Kontakt administracyjny: Olivier FRUCHART
Tel.: +33-0476887920
Faks: +33-0476881191
Adres e-mail
HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Finland
Otakaari 1
ESPOO
Finland
See on map
Kontakt administracyjny: Tapio ALA-NISSILÄ
Tel.: +358-9-4515807
Faks: +358-9-4512177
Adres e-mail
INSTITUTE OF PHYSICS ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
Czech Republic
Na slovance 2
PRAGUE 8
Czech Republic
See on map
Kontakt administracyjny: Miroslav KOTRLA
Tel.: +420-266052904
Faks: +420-286890527
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę