Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EURAB-CHAIR-SUP

Project ID: 22378
Źródło dofinansowania

Secretarial support to the chair of EURAB 2005-2006

Od 2005-02-01 do 2007-01-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 98 080

Wkład UE:

EUR 98 080

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2003-ADHOCSUBVSee other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

WISSENSHAFTZENTRUM WIEN
Austria
Strozzigasse 10/16
VIENNA
Austria
Kontakt administracyjny: Helga NOWOTNY
Tel.: +43-14055538
Faks: +43-1405553825
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę