Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FLACON

Project ID: 30712
Źródło dofinansowania

Future High-Altitude Flight - an Attractive Commercial Niche?

Od 2006-09-01 do 2007-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 127 784

Wkład UE:

EUR 110 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-AERO-2See other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

EUROPEAN SPACE AGENCY
Netherlands
Keplerlaan 1
NOORDWIJK
Netherlands
Kontakt administracyjny: Wilhelm KORDULLA, (Head, Multid. Re-entry Veh. techn.)
Tel.: +31-71-565-4410
Faks: +31-71-565-6615
Adres e-mail

Uczestnicy

EADS SPACE TRANSPORTATION GMBH
Germany
Huenefeldstrasse 1-5
BREMEN
Germany
Kontakt administracyjny: Juergen STARKE
Tel.: +49-4215394573
Faks: +49-4215395395
Adres e-mail
DASSAULT AVIATION
France
9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
PARIS
France
Kontakt administracyjny: Jean-Pierre BELMONT
Tel.: +33-147113760
Faks: +33-147113219
Adres e-mail
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT
Germany
Linder Höhe
KÖLN-PORZ
Germany
Kontakt administracyjny: José LONGO
Tel.: +49-5312952643
Faks: +49-5322952320
Adres e-mail
OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
France
29, avenue de la Division Leclerc
CHATILLON
France
Kontakt administracyjny: Claude LE TALLEC
Tel.: +33-146734904
Faks: +33-146734149
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę