Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fifth Aeronautics Conference- Transport Technologies for the Future

Od 2005-10-01 do 2006-09-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 544 148

Wkład UE:

EUR 300 000

Kraj koordynujący:

Austria

Topic(s):

AERO-2 - Space

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-AERO-2See other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT MBH
Austria
Canovagasse 7
VIENNA
Austria
Kontakt administracyjny: Andreas GEISLER
Tel.: +43-0577555060
Faks: +43-05775595060
Adres e-mail

Uczestnicy

BUNDESMINISTERIUM FUER VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIE
Austria
Renngasse 5
VIENNA
Austria
Kontakt administracyjny: Evelinde GRASSEGGER
Tel.: +43-01534643106
Faks: +43-01534642230
Adres e-mail
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER LUFT- UND RAUMFAHRT
Germany
Godesberger Allee 70
BONN
Germany
Kontakt administracyjny: Peter BRANDT
Tel.: +49-0228308050
Faks: +49-02283080524
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę