Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TMT HANDBOOK

Project ID: 36497
Źródło dofinansowania

Triage, monitoring and treatment - handbook for management of the public in the event of malevolent use of radiation

Od 2006-09-01 do 2009-02-28 | TMT HANDBOOK Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 501 508

Wkład UE:

EUR 699 999

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

EURATOM-2005-6-FIXEDDEADLINESee other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE - CENTRE D'ETUDE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
Belgium
Belgium
See on map
Kontakt administracyjny: Carlos ROJAS PALMA, (Project Leader)
Tel.: +32-14332827
Faks: +32-14321056

Uczestnicy

STATENS STRAALEVERN
Norway
Norway
See on map
Kontakt administracyjny: Astrid LILAND
Tel.: +47-67162500
Faks: +47-67147407
Adres e-mail
ENVIROS CONSULTING LIMITED
United Kingdom
United Kingdom
See on map
Kontakt administracyjny: Phil KRUSE
Tel.: +44-1235468801
Faks: +44-1235468828
Adres e-mail
SATEILYTURVAKESKUS - RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY
Finland
Finland
See on map
Kontakt administracyjny: Tua RAHOLA
Tel.: +358-975988510
Faks: +358-975988610
Adres e-mail
HEALTH PROTECTION AGENCY
United Kingdom
United Kingdom
See on map
Kontakt administracyjny: George ETHERINGTON, (Group Leader, Dose Assessments Department)
Tel.: +44-1235822658
Faks: +44-1235833891
Adres e-mail
WORLD HEALTH ORGANISATION
Switzerland
Switzerland
See on map
Kontakt administracyjny: Zhanat CARR
Tel.: +41-227913483
Faks: +41-227914123
Adres e-mail
CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
Poland
Poland
See on map
Kontakt administracyjny: Pawel KRAJEWSKI
Tel.: +48-228140164
Faks: +48-228111616
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę