Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOFUELTP

Project ID: 38979
Źródło dofinansowania

Biofuels Technology Platform Secretariat

Od 2006-10-01 do 2009-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 650 360

Wkład UE:

EUR 490 360

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2005-ENERGY-4See other projects for this call

System finansowania:

SSA - Specific Support Action

Cel

Koordynator

STATENS ENERGIMYNDIGHET - SWEDISH ENERGY AGENCY
Sweden
Kungsgatan 43
ESKILSTUNA
Sweden
Kontakt administracyjny: Ann SEGERBORG-FICK
Tel.: +46-16-5442115
Faks: +46-165442099
Adres e-mail

Uczestnicy

CPL SCIENTIFIC PUBLISHING SERVICES LIMITED
United Kingdom
Tall Gables, 2 The Sydings
SPEEN, NEWBURY
United Kingdom
Kontakt administracyjny: James COOMBS
Tel.: +44-1635292443
Faks: +44-1635862131
Adres e-mail
FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E.V.
Germany
Hofplatz 1
GUELZOW
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Birger KERCKOW, (Head of EU Affairs group)
Tel.: +49-38436930125
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę