Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Development of innovative and healthful marama bean (Tylosema esculentum) products targeting niche markets

Od 2007-01-01 do 2010-10-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 300 000

Wkład UE:

EUR 1 300 000

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-INCO-DEV-3See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Denmark
Noerregade 10
COPENHAGEN K
Denmark
Kontakt administracyjny: Åse HANSEN
Tel.: +45-35333241
Faks: +45-35333245
Adres e-mail

Uczestnicy

UNIVERSITY OF BOTSWANA
Botswana
Plot 4775 Notwane Road
UB 0022 GABORONE
Botswana
Kontakt administracyjny: Jose JACKSON
Tel.: +267-355-2903
Faks: +267-395-7573
Adres e-mail
UNIVERSITY OF PRETORIA
South Africa
LYNNWOOD ROAD
PRETORIA
South Africa
Kontakt administracyjny: Amanda MINNAAR
Tel.: +27-124203239
Faks: +27-124202839
Adres e-mail
UNIVERSITY OF NAMIBIA
Namibia
Mandume Ndemufayo Avenue 340
P/Bag 13301 WINDHOEK
Namibia
Kontakt administracyjny: Martha KANDAWA-SCHULZ
Tel.: +264-612063635
Faks: +264-612063791
Adres e-mail
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL
Portugal
Rua da Junqueira 86 - 1
LISBOA
Portugal
Kontakt administracyjny: Margarida DIAS LIMA DE FARIA
Tel.: +351-213600581
Faks: +351-213600587
Adres e-mail
UNIVERSITY OF MARIBOR
Slovenia
Vrbanska 30, SLOMSKOV TRG 15
MARIBOR
Slovenia
Kontakt administracyjny: Avrelija CENCIC
Tel.: +386-22505800
Faks: +386-22296071
Adres e-mail
MARKET MATTERS INC
South Africa
11 Topaz Street
SOMARSET WEST
South Africa
Kontakt administracyjny: Ralph CHRISTY
Tel.: +1-607-2773178
Faks: +1-646-7200085
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę