Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GEO-BENE

Project ID: 37063
Źródło dofinansowania

Global earth observation - benefit estimation: now, next and emerging

Od 2006-07-01 do 2009-06-30

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 3 384 500

Wkład UE:

EUR 2 499 583

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2005-GLOBAL-4See other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEM ANALYSIS - IIASA
Austria
Schlossplatz 1
LAXENBURG
Austria
Kontakt administracyjny: Sten NILSSON
Tel.: +43-2236807229
Faks: +43-2236807599
Adres e-mail

Uczestnicy

UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN
Austria
Gregor Mendel Strasse 33
WIEN
Austria
Kontakt administracyjny: Erwin SCHMID
Tel.: +43-1476543658
Faks: +43-1476543692
Adres e-mail
EAWAG - EIDGENOESSISCHE ANSTALT FUR WASSERVERSORGUNG ABWASSERREINIGUNG UND GEWAESSERSCHUTZ
Switzerland
Ueberlandstrasse 133
DUEBENDORF
Switzerland
Kontakt administracyjny: Hong YANG
Tel.: +41-1-8235568
Faks: +41-1-8235375
Adres e-mail
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany
Fahnenbergplatz
FREIBURG
Germany
Kontakt administracyjny: Barbara KOCH
Tel.: +49-7612033694
Faks: +49-7612033701
Adres e-mail
VERENIGING VOOR CHRISTELIJK HOGER ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PATIENTENZORG
Netherlands
De Boelelaan 1105
AMSTERDAM
Netherlands
See on map
Kontakt administracyjny: Onno Jan KUIK
Tel.: +31-205989555
Faks: +31-205989555
Adres e-mail
KANSANTERVEYSLAITOS
Finland
Mannerheimintie 166
HELSINKI
Finland
Kontakt administracyjny: Marjatta KARVONEN
Tel.: +358-947448305
Faks: +358-947448861
Adres e-mail
POTSDAM INSTITUTE FUER KLIMAFOLGENFORSCHUNG
Germany
Telegrafenberg A31
POTSDAM
Germany
Kontakt administracyjny: Wolfgang LUCHT
Tel.: +49-3312882533
Faks: +49-3312882600
VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A OCHRANY PODY
Slovakia
Gagarinova 10
BRATISLAVA
Slovakia
Kontakt administracyjny: Rastislav SKALSK¸
Tel.: +421-2-48206970
Faks: +421-2-43295487
Adres e-mail
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE.
Slovakia
Safarikovo namestie 6
BRATISLAVA
Slovakia
Kontakt administracyjny: Pavol BRUNOVSKY
Tel.: +421-2-65425741
Faks: +421-2-60295560
Adres e-mail
UNIVERSITAET HAMBURG.
Germany
Edmund-Siemers-Allee 1
HAMBURG
Germany
Kontakt administracyjny: Uwe SCHNEIDER
Tel.: +49-40-428386593
Faks: +49-40-428386593
Adres e-mail
COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
South Africa
Meiring Naude Road-Building 46, CSIR South Campus, Brummeria
PRETORIA
South Africa
Kontakt administracyjny: Robert John SCHOLES
Tel.: +27-128412045
Faks: +27-128412689
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę