Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOEMERGENCES

Project ID: 28892
Źródło dofinansowania

In What the How Much Are Individuals Similar the Different? Towards the Measurement of the Individual Susceptibility to Diseases Or Response to Treatments

Od 2006-06-01 do 2009-05-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 539 450

Wkład UE:

EUR 1 700 000

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-NEST-PATHSee other projects for this call

System finansowania:

STREP - Specific Targeted Research Project

Cel

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France
3 rue Michel Ange
PARIS
France
Kontakt administracyjny: Paul BOURGINE
Tel.: +33-155558468
Faks: +33-155559040
Adres e-mail

Uczestnicy

DENALI CONSULTING S.A.
Belgium
Allee de Clerlande, Chateau de Clerlande
OTTIGNIES
Belgium
Kontakt administracyjny: Dominique SNYERS
Tel.: +32-495575184
Faks: +32-10439952
Adres e-mail
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany
Meyerhofstrasse 1
HEIDELBERG
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Ernst H.K. STELZER
Tel.: +49-62213878354
Faks: +49-62213878306
Adres e-mail
INSTITUT CURIE
France
rue d'Ulm 26
PARIS
France
Kontakt administracyjny: Marie DUTREIX
Tel.: +33-169867186
Faks: +33-169869429
Adres e-mail
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
Slovakia
Vazovova 5
BRATISLAVA
Slovakia
Kontakt administracyjny: Karol MIKULA
Tel.: +421-259274418
Faks: +421-252967027
Adres e-mail
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Spain
Avda. Cervantes, 2
MÁLAGA
Spain
Kontakt administracyjny: Francisco J. VICO
Tel.: +34-952137234
Faks: +34-952131397
Adres e-mail
UNIVERSITA' DI BOLOGNA UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Italy
Via Zamboni, 33 Via Zamboni, 33
BOLOGNA
Italy
Kontakt administracyjny: Alessandro SARTI
Tel.: +39-0512093091
Faks: +39-0512093073
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę