Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molecular imaging of stem cell differentiation

Od 2005-04-01 do 2007-03-31 | MRI OF STEM CELLS Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 80 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-12See other projects for this call

System finansowania:

IRG - Marie Curie actions-International re-integration grants

Cel

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany
Hofgartenstrasse 8
MUNICH
Germany
Kontakt administracyjny: Mathias HOEHN
Tel.: +49-2214726315
Faks: +49-2214726337
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę