Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Construction and field test activities of an innovative single-room solar driven air-conditioning system

Od 2005-04-01 do 2006-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 40 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-11See other projects for this call

System finansowania:

ERG - Marie Curie actions-European Re-integration Grants

Cel

Koordynator

POLITECNICO DI MILANO
Italy
Piazza Leonardo da Vinci 32
MILANO
Italy
Kontakt administracyjny: Livio MAZZARELLA
Tel.: +39-02-2399-3869
Faks: +39-02-2399-3868
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę