Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Numerical Modelling of seismic wave propagation in complex geological structures

Od 2005-09-01 do 2007-08-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 80 000

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-MOBILITY-12See other projects for this call

System finansowania:

IRG - Marie Curie actions-International re-integration grants

Cel

Koordynator

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
France
Bâtiment IPRA - Avenue de l'Université
PAU
France
Kontakt administracyjny: Hélène BARUCQ
Tel.: +33-559407625
Faks: +33-559407415
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę