Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mineral-fluid Interface Reactivity

Od 2005-12-01 do 2009-11-30 | MIR Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 2 129 824

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-MOBILITY-2See other projects for this call

System finansowania:

EST - Marie Curie actions-Early-stage Training

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France
3, rue Michel Ange
PARIS
France
Kontakt administracyjny: Eric OELKERS, (Research Director)
Tel.: +33-5-6133-2575
Faks: +33-5-6133-2560
Adres e-mail

Uczestnicy

FACULTY OF SCIENCE, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Denmark
Noerregade 10
COPENHAGEN K
Denmark
Kontakt administracyjny: Susan STIPP
Tel.: +45-35322480
Faks: +45-35322455
Adres e-mail
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Spain
San Francisco, 3
OVIEDO
Spain
Kontakt administracyjny: Manuel PRIETO RUBIO
Tel.: +34-985103088
Faks: +34-985103103
UNIVERSITY OF LEEDS
United Kingdom
Woodhouse Lane
LEEDS
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Liane G. BENNING
Tel.: +44-113-3435220
Faks: +44-113-3435259
Adres e-mail
WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MUNSTER
Germany
Schlossplatz 2
MUENSTER
Germany
Kontakt administracyjny: Andrew PUTNIS
Tel.: +49-2518333451
Faks: +49-2518338397
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę