Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Proposal for a doctorate in history, sociology and anthropology of legal cultures in Europe

Od 2006-09-01 do 2010-08-31 | ELC Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 0

Wkład UE:

EUR 78 171 883

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2004-MOBILITY-2See other projects for this call

System finansowania:

EST - Marie Curie actions-Early-stage Training

Cel

Koordynator

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
France
54, boulevard Raspail
PARIS
France
Kontakt administracyjny: Yan THOMAS
Tel.: +33-0153635168
Faks: +33-0153635101
Adres e-mail

Uczestnicy

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE
Italy
Piazza San Marco, 4
FIRENZE
Italy
Kontakt administracyjny: Aldo SCHIAVONE
Tel.: +39-0552673300
Faks: +39-0552673350
Adres e-mail
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
United Kingdom
HOUGHTON STREET
LONDON
United Kingdom
Kontakt administracyjny: Alain POTTAGE
Tel.: +44-2079557366
Faks: +44-2079556187
Adres e-mail
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN A. V.
Germany
Hofgartenstrasse, 8
MÜNCHEN
Germany
Kontakt administracyjny: Michael STOLLEIS
Tel.: +49-698978222
Faks: +49-78978211
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę